JAK PROBÍHÁ SPOLUPRÁCE
První schůzka je nezávazná a zpoplatněna částkou 300,-/hod. + doprava. Obhlédnu a nafotím si pozemek, popovídáme si o Vašich požadavcích, co se Vám líbí a následně posílám cenovou nabídku na studii. Během studie jsou asi 2 konzultace, dále dle potřeby.
Ceny jsou individuální, vše se odvíjí od velikosti, svažitosti pozemku a Vašich požadavků. Pro nacenění návrhu zahrady je určitě nutná osobní schůzka, nejlépe na pozemku zahrady. 

Obvykle se při projektu zahrady zpracovávají 2 části:

1) STUDIE
– situace s rozmístěním funkcí, stavebních a vegetačních prvků v zahradě – půdorys
– popis návrhu
– inspirační listy – fotografie konkrétních kompozičních prvků v zahradě pro lepší představení záměru
– model zahrady ve 3D a vizualizace

2) PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE
– vytyčovací plán
– osazovací plán a soupis rostlin s počty ks
– technická zpráva
– případně řezy terénem, technické detaily, konstrukce